Een kindercoach is geen therapeut, maar biedt ondersteuning in wat een kind of de ouder/verzorger op 

sommige momenten nodig heeft.

Een coach stelt vragen, luistert, begeleidt, stimuleert en spiegelt het gedrag aan de hand van verschillende technieken voor.

Een kindercoach laat kinderen oefenen in zijn groei om het probleem op te lossen.

 

Het inschakelen van een kindercoach kan een ondersteuning zijn in de vraagstukken, knelpunten waar een kind, ouder/verzorger

mee worstelt. Deze stap is laagdrempelig en kan soms even nodig zijn.

Iemand die onafhankelijk aan de zijlijn vol betrokkenheid meeloopt.

De kindercoach is er in de 1e plaats voor het kind en 

daarnaast ook voor de ouders en de omgeving. 

Tijdens de intake, de sessies of consulten geef ik oprecht aan of ik kan helpen en als dat niet zo is dan geef ik dat ook aan of als er

volgens mij ander hulp nodig is.

Ik werk graag met korte lijntjes en ik werk met het hele gezin. Dit betekent dat als het nodig is,

ik ook de inzet nodig heb en gesprekken van broertjes/zusjes en/of ouders.