Via mijn website kun je je vrijblijvend aanmelden.

Ik neem dan telefonisch contact op om te bespreken wat ik kan betekenen.

Het kunnen grote of kleine hulpvragen zijn.

Als kindercoach loop ik een stukje mee op het pad van het kind en de ouders/ verzorgers.

Ik geef richting, advies en denk mee aan oplossingen die passen in de situatie van kind, ouders en omgeving.

 

In mijn begeleiding, werk ik met het kind samen door spelenderwijs te werken aan oplossingen voor het probleem wat er speelt.

Tijdens de sessies leert het kind vaardigheden die hem/haar verder helpen. Samen ontdekken we de krachten en inzichten die het kind bezit. Ik leer hoe het kind dat in kan zetten, bij situaties die hij/zij moeilijk vindt. Ik oefen de vaardigheden, ondersteun en motiveer hun eigen ik en geef ze zelfvertrouwen.
Ik geef oplossingen en advies in samenwerking om zo te helpen. Met name ook aan de basisschoolkinderen die even vastgelopen zijn in hun eigen omgeving en wereld.

Ik werk vooral met activiteiten/methodes en interventies die het kind aanspreken. De handvatten, opdrachten en materialen geef ik mee aan de ouders, verzorgers om samen een leeromgeving te creëren. Ik spring meestal in op de behoefte van het kind tijdens de sessies.

 

 

De coaching heeft als doel het kind te versterken en te begeleiden in het laten groeien in zijn/haar eigen zelfvertrouwen. Dit om ervoor te zorgen dat een kind weer in zichzelf gaat geloven en verder kan met een rugzak vol positieve kennis en vaardigheden.

Ik maak het kind weerbaarder en laat ze de regie weer terug krijgen. Hierdoor kan een ouder, verzorger zijn opvoeding oppakken.

 Ondersteuning en begeleiding doe ik bij het kind thuis om zo de veiligheid te vergroten en indien nodig onderhoud ik ook een sessie

met de ouders en/ of het gezin.

Indien gewenst onderhoud ik ook contact met de school die het kind bezoekt.

Ik kan meekijken bij sportclubs om de situatie te analyseren en begeleiding te geven. Als ouders toestemming geven, kan er ook terugkoppeling plaatsvinden naar school en hun IB/zorgcoördinator of juf/meester.